Римски мост Кемера

В местността “Дженевра” на 12 км. северно от село Борино и западно от град Девин, се намира римският мост “Кемера” (наричан още Кемеров мост или Сводестият мост). Дъгата на моста представлява идеален полукръг, откъдето идва и името му – кемеров, т.е. сводест, сводообразен.
Мостът е едноарков, дължината му е 32,40 м, а ширината – 3,60 м. Висок е 6 метра.
Съоръжението буди възхищение не само с красивата си форма а и поради факта, че се е запазил непокътнат през вековете, въпреки факта, че мостовата дъга е изградена от груби, необработени речни камъни без спойка от хоросан или друг свързващ материал. Високата част на дъгата се крепи само на няколко полуобработени четвъртити камъни. Настлан е с настилка от дребен речен камък.
Предполага се, че мостът е от римската епоха (има и мнения, че датира от средновековието и е дело на българските строителни школи). По склона, северно от мост “Кемера”, личи трасето на каменен римски път, минавал през Родопите и свързвал Филипополис с Никопулис ад Нестум (Неврокоп) и егейските пристанища. По време на турското робство мостът е бил интензивно използван за преминаване на многобройни султански кервани, които превозвали събраните данъци от Тракия и Родопите. След Освобождението на България, до 1912 г., мостът е бил гранична линия, като западната му половина е била българска, а източната – турска.
Днес мостът е историческа забележителност на културата.

Leave a comment